Τι είναι ψυχοθεραπεία ;

Date

                           logo  

Ένας από τους βασικούς στόχους της ψυχοθεραπείας είναι να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που σας απασχολούν.

Θα σας βοηθήσει να ασκηθείτε σε νέους τρόπους προσέγγισης των καταστάσεων που σας  δυσκολεύουν, προτείνοντας σας νέες μεθόδους για  να τις αντιμετωπίσετε.

Η ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με το ψυχοθεραπευτή σας είναι πολύ σημαντική και θα σας βοηθήσει ώστε να είστε σε θέση να μιλήσετε για όσα σας απασχολούν. Ωστόσο, αυτό μπορεί να πάρει χρόνο, εξαρτάται από τον θεραπευτή και από σας.

Ανάλογα με το είδος της ψυχοθεραπείας που θα  επιλέξετε  και το λόγο που σας οδήγησε να πάρετε την απόφαση να μπείτε σε θεραπευτικό πλαίσιο,  η διαδικασία μπορεί να πάρει από μερικές συναντήσεις έως  αρκετούς μήνες ακόμα .Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να  είναι μακροχρόνια.

Τύποι ψυχοθεραπείας

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ψυχοθεραπείας. Ο τύπος που θα επιλεγεί  θα εξαρτηθεί από τις προσωπικές σας ανάγκες και τη μέθοδο που ο ψυχοθεραπευτής σας θα  αποφασίσει οτι θα είναι πιο αποτελεσματική  για σας

Μερικά από τα κύρια είδη ψυχοθεραπείας περιγράφονται παρακάτω.

Ψυχοδυναμική (ψυχαναλυτική) ψυχοθεραπεία

Η ψυχανάλυση βασίζεται στις σύγχρονες εξελίξεις των θεωριών του Sigmund Freud. Ο Φρόιντ πίστευε ότι οι κακές σκέψεις και εμπειρίες από την παιδική ηλικία, παρότι  καταπιεσμένες,  εξακολουθούν να επηρεάζουν τα συναισθήματά σας ως ενήλικες.

Στην ψυχανάλυση, θα μιλήσετε  για τις προσωπικές σας σχέσεις και τις σκέψεις που έχετε για τους άλλους ανθρώπους. Ενθαρρύνεστε  να συζητήσετε για  το παρελθόν όσο και το παρόν.

Αυτό επιτρέπει στον θεραπευτή να προσδιορίσει τους δεσμούς μεταξύ γεγονότων  του παρελθόντος και πώς σκέφτεστε  και ενεργείτε  τώρα. Αυτή η μορφή ψυχοθεραπείας είναι συνήθως αρκετά εντατική και απαιτεί μακροχρόνια δέσμευση.

Η Ψυχοδυναμική θεραπεία είναι μια λιγότερο εντατική μορφή της ψυχανάλυσης που χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές, αλλά έχει ως στόχο να βρεθούν  πιο γρήγορα λύσεις στα πιο άμεσα προβλήματα.

Μορφές τέχνης όπως η  μουσική και τα εικαστικά συχνά χρησιμοποιούνται παράλληλα με  το  ψυχοδυναμικό μοντέλο εργασίας, αλλά  ενθαρρύνει και εναλλακτικές μορφές έκφρασης και επικοινωνίας. Ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο θεραπείας  – αυτό είναι γνωστό ως παιγνιο-θεραπεία.

Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία

Η  Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)  βασίζεται στο  συνδυασμό της γνωστικής θεραπείας και της συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας.

Η Γνωστική θεραπεία διερευνά τρόπους σκέψεις και τις πεποιθήσεις σας μπορεί να σας προκαλούν  συναισθηματικά προβλήματα. Ο θεραπευτής θα συζητήσει αυτά τα θέματα μαζί σας ώστε να  προσπαθήσετε να αναπτύξετε  πιο λειτουργικούς  τρόπους σκέψης για να ξεπεράσετε  τα προβλήματα σας.

Η Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία αφορά την εξεύρεση τρόπων για να σας βοηθήσει να αλλάξετε τον τρόπο που ενεργείτε. Συχνά χρησιμοποιείται για να ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένος φόβος ή φοβία με την ενθάρρυνση να αντιμετωπίσετε  σταδιακά αυτούς τους φόβους , μέσω της χαλάρωσης και άλλων τεχνικών .

Κατά τη διάρκεια της CBT, εσείς και ο θεραπευτής σας θα συμφωνήσετε  σχετικά με τα καθήκοντα σας μέσα και κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Γνωστική αναλυτική θεραπεία

Κατά τις πρώτες συνεδρίες της γνωστικής αναλυτικής θεραπείας (CAT), θα συζητηθούν τα γεγονότα και οι εμπειρίες από το παρελθόν σας για να σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί αισθάνεστε, σκέφτεστε  και  συμπεριφέρεστε με τον τρόπο που ενεργείτε έως τώρα.

Μετά από τις πρώτες συνεδρίες, ο θεραπευτής σας θα γράφει  ό,τι έχετε συζητήσει σε χαρτί, και θα συνεργαστεί μαζί σας για να χαρτογραφήσει το πρόβλημα και τα μοτίβα/patterns  συμπεριφοράς που έχουν προκύψει, για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς συνέβησαν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.

Ο θεραπευτής σας θα χρησιμοποιήσει αυτό το τρόπο για να σας βοηθήσει, ώστε  να υπολογίσετε τους τρόπους εξέλιξης των εν λόγω προβλημάτων. Μπορεί να προταθεί  η χρήση ημερολογίων και διαγραμμάτων  για  την πρόοδο σας , και να βοηθήσει να αναπτύξετε  δεξιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνεχιστεί η βελτίωση μετά το πέρας των συνεδριών.

Ανθρωπιστικές θεραπείες

Ανθρωπιστικές θεραπείες Σας ενθαρρύνουμε να διερευνήσει το πώς σκέφτεστε για τον εαυτό σας και να αναγνωρίσετε  τις δυνάμεις σας. Ο στόχος είναι να σας βοηθήσει να σκεφτείτε τον εαυτό σας πιο θετικά και να βελτιώσετε την   αυτογνωσία σας

Υπάρχουν διάφοροι τύποι της ανθρωπιστικής θεραπειών, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

  • προσωποκεντρική συμβουλευτική
  • Θεραπεία Gestalt
  • διαπροσωπική ψυχολογία
  • υπαρξιακή θεραπεία

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία (ΙΡΤ) έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη θεραπεία της κατάθλιψης .

Ο θεραπευτής σας θα ενδιαφερθεί για το τρόπο που σχετίζεστε με τους τους άλλους και τα συναισθηματικά προβλήματα που συνδέονται με αυτές . Θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε  νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των διαπροσωπικών δυσκολιών κάτι που  θα συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας σας.

Οικογενειακή (συστημική) και θεραπεία ζεύγους 

Η οικογενειακή θεραπεία εστιάζει στις οικογενειακές σχέσεις, όπως ο γάμος, και ενθαρρύνει όλους μέσα στην οικογένεια ή στη σχέση να εργαστούν από κοινού για να διορθωθούν  τα προβλήματα.

Ο θεραπευτής ενθαρρύνει τις συζητήσεις της ομάδας ή τις ασκήσεις που αφορούν όλους, και προωθεί ένα υγιές οικογενειακό μοντέλο  ως τρόπο για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν θεραπευτή που εμπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία.

Εκτός από την οικογενειακή θεραπεία,η συστημική εφαρμόζεται και σε ατομική θεραπεία, όπου το άτομο αντιμετωπίζεται ως μέλος ενός συστήματος, που αλληλεπιδρά με άλλα συστήματα και σε κάποια από αυτές της αλληλεπιδράσεις εκφράζεται η δυσλειτουργία. Είναι πολύ αποτελεσματική και βραχυπρόθεσμη θεραπεία.

My_Approach

πηγή   http://www.nhs.uk/Conditions/Psychotherapy/Pages/Whatitisusedfor.aspx

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More
articles