Ηλικίες – Αξίες – ηθικά διλλήματα

Date

Με αφορμή το σχόλιο του εικαστικού..ΤΑ ΛΕΜΕ όλα στο παρακάτω Video

“Youths who understand justice act more justly, and the man understands justice helps create a moral climate which goes far beyond his immediate and personal acts. The universal society is the beneficiary.”Kohlberg, L. (1968).

https://youtu.be/niK69dC-UXY
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More
articles